Husqvarna Ékszíjtárcsa, Görgő

Husqvarna Ékszíjtárcsa, Görgő

Husqvarna Ékszíjtárcsa, Görgő

AYP, Husquarna, Rally, Partner Feszítőgörgő 532 19 59-45, 195945
AYP, Husquarna, Rally, Partner Feszítőgörgő 532 19 59-45, 195945
Külső Ø (mm):159
Belső Ø (mm):-
Magasság (mm):25,4
Tömeg:624 g
Típusok:YTH20K46

Hossza (mm):395
Központi furat (mm):csillag 5 csipkézett
Külső furat (mm):-
Közép/közép távolság (mm):-
Tömeg:797 g
Típusok:46" fűkasza
8 324,60 
AYP, Husquarna, Rally, Partner Feszítőgörgő 532 14 67-63
AYP, Husquarna, Rally, Partner Feszítőgörgő 532 14 67-63
Külső Ø (mm):108
Belső Ø (mm):9,5
Magassága (mm):-
Tömeg:367 g
Típusok:CT150, CTH160II, GTVH200, YTH180, QGT2046A, QP20H46B
Külső Ø (mm):108
Belső Ø (mm):9,5
Magasság (mm):-
Tömeg:367 g
Típusok:CT150, CTH160II, GTVH200, YTH180, QGT2046A, QP20H46B
9 239,00 
AYP, Husquarna, Rally, Partner Feszítőgörgő 532 19 95-34
AYP, Husquarna, Rally, Partner Feszítőgörgő  532 19 95-34
Összehas.-sz.: 532 19 95-34, 532 19 95-32, 532 17 90-50, 532 18 60-07, 179050, 199532, 186007
Külső Ø (mm):
63
Belső Ø (mm):8,2
Magasság (mm):17,8
megfelelő:Husqvarna
Tömeg:98 g
Típusok:különböző
9 461,00 
AYP, Husquarna, Rally, Partner Feszítőgörgő 532 12 98-61
AYP, Husquarna, Rally, Partner Feszítőgörgő 532 12 98-61
Összehas.-sz.: 532 17 34-36, 532 12 98-61, 532 15 35-35
Külső Ø (mm):
131
Belső Ø (mm):16,0
Magasság (mm):-
megfelelő:Husqvarna
Tömeg:410 g
Típusok:42", 44", 50"
9 858,00 
AYP, Husquarna, Rally, Partner Feszítőgörgő 532 17 34-35
AYP, Husquarna, Rally, Partner Feszítőgörgő 532 17 34-35
Összehas.-sz.: 532 17 34-35, 532 12 92-06, 532 15 35-32
Külső Ø (mm):
123
Belső Ø (mm):16
Magasság (mm):24,6
megfelelő:Husqvarna
Tömeg:365 g
Típusok:38"
9 889,50